Advies over gemiste loopbaan, schadebeperkingsplicht en AOW-leeftijd

Advies (2019/101) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat onder meer over de vraag welke loopbaan belanghebbende zou hebben doorlopen als hij niet ziek zou zijn geworden, schadebeperkingsplicht en AOW-leeftijd.