Advies over vergoeding van kosten van huishoudelijke hulp en verlies aan zelfredzaamheid

Advies (2019/112) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over vergoeding van kosten van huishoudelijke hulp en verlies aan zelfredzaamheid.