Advies over verrekening uitkeringen uit arbeidsongeschiktheidsverzekering bij vaststelling volledige schadevergoeding

Advies (2020/041) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over de verrekening van uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de vaststelling van volledige schadevergoeding.