Advies over buitenlandvergoeding

Advies (2016/111) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over of een buitenlandvergoeding een inkomensschadecomponent bij bepaling van schade is.