Advies over gemiste loopbaan en verrekening uitkeringen

Advies (2021/111) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over een verschil van mening over de afwikkeling van schade door dienstverband-aandoeningen.