Advies over gemiste loopbaan en carrière

Advies (2022/031) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over een gemiste loopbaan en carrière.