Advies over ingangsdatum voor de schadeberekening; uitgangspunt voor het inkomen in de situatie zonder dienstverbandaandoening

Advies (2023/111) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over de ingangsdatum voor de schadeberekening; uitgangspunt voor het inkomen in de situatie zonder dienstverbandaandoening.