Advies over afwikkeling van schade

Advies (2022/71) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over de volledige vergoeding van schade.