Advies over restcapaciteit

Advies (2023/064) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de staatssecretaris van Defensie. Het advies gaat over een restcapaciteit ondanks dat belanghebbende voor de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving geheel arbeidsongeschikt was verklaard (focus op re-integratie of alleen op vaststellen verdiencapaciteit).