Advies over dienstverbandaandoening en verhuizing naar België

Advies (2023/063) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de staatssecretaris van Defensie. Het advies gaat over een verhuizing naar België: eigen keuze of in redelijkheid toe te rekenen aan dienstveraandoening? Dienen bij de verhuizing naar België voor wat betreft de post ‘verlies aan dienvermogen’ de gevolgen op het inkomen en het pensioen in zijn totaliteit te worden beoordeeld of beperkt te blijven tot de AOW-schade? Heeft belanghebbende in strijd gehandeld met de schadebeperkingsplicht?