Advies over recht op vergoeding voor aanvullende verzekering

Advies (2023/061) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de staatssecretaris van Defensie. Het advies gaat over een geschil over de afwikkeling van de schade. Specifiek over of de belanghebbende op basis van een realistische hypothetische carrière recht heeft op vergoeding voor een aanvullende verzekering.