Advies over situatie voor datum officiële bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV)-uitkering bij handhaving in de dienst

Advies (2023/091) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de staatssecretaris van Defensie. Het advies gaat over de afwikkeling van schade. Specifiek gaat het advies over hoe te dienen omgaan met niet toegekende uitkering bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) voor de periode tussen een ongeval en de start van de officiële BIV.