Veteranen

Veteranen zijn alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of tijdens vergelijkbare situaties zoals vredesmissies in internationaal verband. De erkenning, waardering en zorg voor veteranen staat in de Veteranenwet.

Erkenning van en zorg voor veteranen

Veteranen verdienen erkenning en respect. De Nederlandse Staat is hen zeer dankbaar. Om dat te laten blijken heeft een veteraan recht op voorzieningen, zoals een Veteranenpas. Maar ook heeft een veteraan recht op zorg bij gezondheidsklachten door dienst of uitzending.

Veteranenbeleid

De basis van het huidige veteranenbeleid zijn de Veteranenwet en het Veteranenbesluit. De belangrijkste doelen hiervan zijn:

  • de maatschappelijke erkenning voor veteranen vergroten, bijvoorbeeld door de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag;
  • zo veel mogelijk de negatieve (gezondheids)gevolgen van de oorlogs- of uitzendervaringen verminderen.

Het Nederlands Veteraneninstituut voert het veteranenbeleid uit. Het instituut onderhoudt ook contact met veteranenorganisaties, hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Veteranenloket

Bij het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut kunnen veteranen en hun familie terecht met al hun vragen. 

Zorg aan veteranen

Veteranen ervaren soms tijdens of na hun uitzending psychische problemen of lichamelijke problemen. Na hun diensttijd kunnen veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties voor veteranenzorg terecht bij het Veteranenloket. Veteranen in actieve dienst kunnen terecht bij de personeelszorginstanties van Defensie.

Tehuis en museum Bronbeek

In Arnhem zit het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB). Het tehuis biedt huisvesting en verzorging aan oud-militairen van alle Nederlandse krijgsmachtdelen en het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Bronbeek is ook een museum voor de koloniale geschiedenis van Nederland.