Waar kan ik als oud-militair terecht met lichamelijke of psychische klachten?

Oud-militairen (veteranen) die behoefte hebben aan nazorg, kunnen contact opnemen met het Veteranenloket. U kunt hier terecht voor eerstelijns hulp en vragen over lichamelijke of psychische klachten.

Professionele hulp of behandeling voor veteranen

Voor een deel van de veteranen met gezondheidsklachten is professionele hulp of behandeling nodig. Bij het Veteranenloket kunnen veteranen en hun thuisfront terecht met al hun vragen over (na)zorg. Het Veteranenloket is onderdeel van het Nederlands Veteraneninstituut. Dit instituut geeft eerstelijnshulp, zowel individueel als in groepsverband. Ook begeleidt het Veteraneninstituut de veteranen bij doorverwijzing naar behandelcentra.

Schaderegeling invalide veteranen

Bent u als veteraan door een militaire missie invalide geraakt? Dan kunt u hiervoor een financi√ęle vergoeding krijgen (ereschuld). Voorwaarde is dat u door de militaire dienst, of daarmee vergelijkbare omstandigheden, invalide bent geraakt. Ook moet u recht hebben op een militair invaliditeitspensioen.

In de brochure Regeling ereschuld staan de richtlijnen om voor ereschuld in aanmerking te komen.

Meldpunt burnpits

(Voormalig) defensiepersoneel kan via het Meldpunt burnpits gezondheidsklachten melden, die mogelijk veroorzaakt zijn door rook van burnpits. In deze kuilen werd in missiegebieden, zoals Afghanistan, allerlei afval verbrand. Het meldpunt is ook bereikbaar via 06-58076647.