Natuur op schietterreinen en oefenterreinen Defensie

Defensie bezit ongeveer 30.000 hectare aan oppervlakte. Dit zijn ruim 45.000 voetbalvelden. Deze grond bestaat voor een deel uit schietterrein en oefenterrein.

Omstandigheden oefenterreinen goed voor natuur

  • Ongeveer 2/3 van het Defensieterrein heeft de status van beschermd natuurgebied.
  • De terreinen zijn meestal niet toegankelijk voor het publiek.
  • De terreinen krijgen veel rust als er geen oefeningen zijn.
  • De oefeningen zelf maken bijzondere natuur mogelijk. Zo legt de zandhagedis juist graag eieren in net omgeploegde aarde.

Bijzondere natuur op Defensieterrein

Op Defensieterreinen is veel bijzondere natuur. Bijvoorbeeld kruikmos, valkruid, kleinere broedvogels en de kleine wrattenbijter (een sprinkhaan). Door de bijzondere omstandigheden op oefenterreinen komen deze soorten daar juist voor.

Natuurbehoud door Defensie

Defensie werkt actief mee aan natuurbehoud op Defensieterreinen. Zo houdt Defensie bijvoorbeeld in de bedrijfsrichtlijnen rekening met de natuur. Ecologen in dienst van Defensie brengen in kaart welke flora en fauna waar voorkomt. En adviseren over beheer en onderhoud.

Bevorderen natuur Defensieterreinen

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de terreinen. Het Rijksvastgoedbedrijf houdt hierbij rekening met het militair gebruik en de natuur. Ook bevordert het Rijksvastgoedbedrijf de ontwikkeling van heide, bossen, zandverstuivingen en schrale graslanden. Een voorbeeld hiervan is het ecoduct Leusderheide over de A28. Deze verbindt 2 oefenterreinen en maakt onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk.