Op oefenterreinen en schietterreinen van Defensie zijn niet alleen militairen aan het werk. Natuur heeft hier vaak vrij spel waardoor er bijzondere natuur op voorkomt. Defensie werkt actief mee aan natuurbehoud op deze terreinen.