Nieuwe kazerne commando’s in zuiden Roosendaal

De beoogde locatie voor de nieuwe kazerne van het Korps Commandotroepen (KCT) is bekend. De nu nog verspreide voorzieningen van deze special forces moeten samenkomen in 1 duurzame kazerne aan de Antwerpseweg in Roosendaal, ten oosten van het dorp Nispen. De komende tijd wordt onderzocht of die locatie inderdaad geschikt is. Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat vandaag aan de Tweede Kamer.

De commando’s hebben meerdere oefen- en werklocaties in gebruik in Roosendaal en Rucphen, maar die voorzieningen zijn versnipperd en gedateerd. De afgelopen anderhalf jaar hebben Defensie, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Roosendaal en Rucphen gezocht naar een nieuwe locatie.

“Speciale eenheden zijn in deze veranderende wereld hard nodig”, aldus Van der Maat. “Het is mooi dat er een voorlopige voorkeurslocatie voor hun nieuwe kazerne is gevonden. Die moet aantrekkelijk zijn om in te wonen en werken. Daarnaast zijn goede schiet- en trainingsfaciliteiten nodig.  

Commandant Korps Commandotroepen kolonel Huub Smeets: “Er wordt naar verwachting steeds vaker een beroep op ons gedaan. Wij hebben behoefte aan alle voorzieningen op 1 plek. Zodat mijn collega’s zich optimaal kunnen voorbereiden op hun taak: direct wereldwijd inzetbaar zijn.”

Onderzoek naar de milieueffecten

Bij de zoektocht naar een nieuwe kazerne zijn verschillende locaties getoetst. De criteria daarvoor zijn onder meer natuur, bodem en water, mobiliteit, duurzame energie, defensiegebruik en ruimtegebruik. De locatie aan de Antwerpseweg kwam hier als beste uit naar voren. Samen met de regio werkt Defensie stapsgewijs toe naar de ruimtelijke inpassing van de nieuwe kazerne. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de milieueffecten en naar kansen voor bijvoorbeeld het verbeteren van de natuur.

Het KCT zit al meer dan 70 jaar in de regio en heeft dus nauwe historische banden met Roosendaal en Rucphen. “Het is goed dat de commando’s naar een andere en vooral betere plek gaat binnen onze gemeente”, stelt de burgemeester van Roosendaal Han van Midden. “Zij zijn van erkende wereldklasse en dragen bij aan de werkgelegenheid en onze lokale economie. Bovendien hebben ze een prachtige voorbeeldfunctie voor onze jeugd.”

Ook de Rucphense burgemeester Marjolein van der Meer Mohr is verheugd. “Dit betekent dat het KCT stevig verankerd blijft in onze regio. Bovendien ben ik trots dat de trainingsfaciliteiten in de bossen van Rucphen behouden blijven.”

De Brabantse gedeputeerde Wilma Dirken onderstreept dat de commando’s bij Brabant horen. “Hun bijdrage aan (inter)nationale veiligheid is zeer belangrijk. De provincie werkt daarom mee aan een modern kazernecomplex van het KCT op deze locatie.”

Op verzoek van Defensie heeft de minister van Binnenlandse Zaken een voorkeursrecht gevestigd op de percelen die in beeld zijn als beoogde locatie. Dit betekent dat het Rijk het recht van eerste koop heeft op deze percelen.

Het is de bedoeling om in 2026 een definitief besluit te nemen over de voorkeurslocatie in Roosendaal. Als dan het besluit wordt genomen dat de kazerne daadwerkelijk aan de Antwerpseweg komt, kan de realisatie van de kazerne beginnen. Dat kan nog jaren duren.

Speciale operaties

Het KCT is een eenheid van de Koninklijke Landmacht. Commando’s voeren speciale operaties uit in vijandelijk gebied. Daarnaast verlenen ze steun aan bondgenoten en eenheden van landmacht, luchtmacht en marine.