VWS organiseert op 2 oktober internationale conferentie Defeating Dementia

Het aantal mensen met dementie neemt wereldwijd in rap tempo toe. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) lijden er op dit moment 55 miljoen mensen aan de ingrijpende ziekte en is de verwachting dat dit tot 2050 stijgt tot 139 miljoen. Op maandag 2 oktober 2023 organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) daarom de internationale conferentie ‘Defeating Dementia’.

Dat doet het ministerie om het belang van de strijd tegen dementie te onderstrepen en de samenwerking tussen G20-landen, de zorg, het onderzoeksveld en andere belanghebbenden te versterken. Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport is de host van de conferentie. De bijeenkomst vindt plaats in het Kunstmuseum in Den Haag en wordt georganiseerd door VWS in nauwe samenwerking met de World Dementia Council (WDC).

De conferentie staat in het teken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dementiezorg, medicijnen, technologie, participatie van mensen met dementie, diagnostiek en preventie. Meer dan 120 deelnemers en sprekers bestaande uit vertegenwoordigers van G20-landen, de WHO, internationale toponderzoekers, bestuurders van zorgorganisaties, belangenorganisaties, mensen met dementie en hun mantelzorgers komen samen. Naast minister Helder, zal ook minister-president Rutte spreken tijdens ‘Defeating Dementia’. Het doel is om internationaal afspraken te maken over concrete acties die de dementiezorg wereldwijd verbeteren en de investeringen in wetenschappelijk onderzoek een boost geven.

Minister Conny Helder: “De enorme uitdaging die dementie voor samenlevingen wereldwijd biedt, moet structureel meer aandacht krijgen. We zien hoopvolle ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, maar er is veel meer inzet nodig en we hebben ook haast. Als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie hebben we als Nederland ons budget voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie fors verhoogd. Maar we zullen gezamenlijk onze inspanningen moeten vergroten om het verschil te maken. Het is cruciaal dat we internationaal de krachten bundelen om het leven van mensen met dementie te verbeteren en uiteindelijk samen dementie de wereld uit te krijgen.”

Wereldwijde impact
Dementie heeft ingrijpende gevolgen voor iemands leven en raakt ook zijn of haar omgeving, familie en vrienden. Door de aantasting van de hersenen nemen het geheugen, het oriëntatievermogen en het taalbegrip steeds verder af. Daardoor is er stap voor stap meer hulp en zorg nodig. In Nederland krijgt 1 op 5 mensen de hersenziekte.

De groei van het aantal mensen met dementie heeft ook een grote impact op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Naar schatting kost dementie economieën wereldwijd € 1,2 biljoen en dit zal in 2030 toegenomen zijn tot € 2,6 biljoen. Dit alles onderstreept het belang om internationaal meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek en passende zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Tijdens de internationale conferentie gaan vertegenwoordigers van meer dan 20 verschillende landen – waaronder De Verenigde Staten, Japan, Indonesië, Saudi Arabië en Canada - hierover in gesprek. Er is niet alleen aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, maar ook voor preventie en technologische innovaties die mantelzorgers en zorgmedewerkers kunnen ontlasten.

Première ‘Human Forever’
Tijdens de conferentie zal een verkorte versie van de documentaire ‘Human Forever van zorgvernieuwer Teun Toebes (24) te zien zijn voor de aanwezige deelnemers. De documentaire gaat over de reis die hij samen met documentairemaker Jonathan de Jong maakte. Zij bezochten 11 landen over 4 continenten om te onderzoeken hoe men wereldwijd omgaat met dementie en vooral hoe we samen kunnen werken aan een hoopvolle toekomst voor mensen met de ziekte. De film zal volledig in première gaan op 9 oktober.

Verder zal het Participatiekoor tijdens het middagprogramma een optreden verzorgen voor de aanwezige internationale vertegenwoordigers. Het koor bestaat uit mensen met dementie en ‘mantelzangers’ zonder dementie. Samen worden zij begeleid door professionele zangers (solisten), instrumentalisten en een dirigent. Onderzoek naar dit initiatief laat zien dat deelname aan het koor onder andere zorgt voor verbeterde cognitieve functies, sterkere sociale relaties en meer zelfvertrouwen bij mensen met dementie.