Desinformatie en nepnieuws tegengaan

Nepnieuws moet makkelijker te herkennen zijn. Daarom heeft de Europese Unie daarover afspraken gemaakt met grote technologiebedrijven, zoals Google en Facebook. Het kabinet wil daarnaast dat mensen in Nederland nepnieuws beter leren herkennen.

Zorgen om echte informatie en nepberichten op het internet

De zorgen over nepnieuws op internet nemen toe. Dat blijkt uit het Digital News Report 2021 van het Commissariaat voor de Media (pdf, 2,59 Mb). Het aandeel Nederlanders dat zegt zich zorgen te maken over wat echt en wat nep is op internet is gestegen van 30% in 2018 en 2019 naar 40% in 2021.

Europese samenwerking tegen desinformatie en nepnieuws

De Europese Unie vindt desinformatie en nepnieuws ook een probleem. De landen van de EU werken samen aan nieuwe wetgeving. De Digital Services Act (DSA) stelt nieuwe regels op voor online platformen. Ook wordt de praktijkcode tegen desinformatie vernieuwd. In de code beloven ondertekenaars hun regels en maatregelen tegen desinformatie te verbeteren. Deze code wordt uitgevoerd door grote technologiebedrijven zoals Facebook, Google en Twitter. Nederland steunt deze maatregelen, maar wil niet bepalen welke informatie op internet wel of niet klopt. De Nederlandse veiligheidsdiensten houden in de gaten of andere landen in Nederland desinformatie verspreiden.

Nederlandse fact checkers, mediabedrijven en het maatschappelijk middenveld werken daarnaast op Europees niveau samen met partners in andere landen. 

Mediawijsheid en digitale vaardigheden voor iedereen

Op sommige scholen leren Nederlandse kinderen hoe ze veilig omgaan met het internet. Bijvoorbeeld met speciale lespakketten over mediawijsheid. Daarmee leren ze bijvoorbeeld beter met social media omgaan. En slim informatie zoeken en beoordelen. Het bedrijf DROG heeft ook een nepnieuws-game ontwikkeld. Maar het kabinet wil graag dat iedereen in Nederland mediawijs en digitaal vaardig is. Daarom wil de overheid de digitale vaardigheden van alle Nederlanders verbeteren.

Gedragscode Transparantie Online Politieke Advertenties

De Tweede kamer vindt het belangrijk dat er meer openheid is over politieke advertenties. Omdat politieke partijen en kandidaten steeds vaker online campagnevoeren en politieke advertenties inzetten via online media wil de Kamer misleidende informatie tijdens verkiezingscampagnes tegengaan. Daarom is de Nederlandse Gedragscode Transparantie Online Politieke Advertenties. opgesteld. Politieke partijen en online platformen kunnen die ondertekenen. Zo geven zij aan zich aan de gedragscode te houden. Bijvoorbeeld door geen berichten te plaatsen die mensen kunnen misleiden.