Handleiding Informatiesysteem Interne Markt

Handleiding Informatiesysteem Interne Markt (PDF | 68 pagina's | 780 kB)

Dit document dient als leidraad voor gebruikers van het IMI-systeem.
Het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) helpt bevoegde autoriteiten in de hele Europese Economische Ruimte wanneer zij op grond van de internemarktwetgeving bepaalde gegevens moeten uitwisselen met hun
tegenhangers in andere lidstaten.