ICER-Handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn, Aanvullende module voor gemeenten, provincies en waterschappen

Aanvullende module voor gemeenten, provincies en waterschappen.