Bescherming van digitale zorggegevens

Mensen hebben er recht op dat zorgverleners correct omgaan met hun gegevens. Dat geldt voor informatie op papier, maar ook voor digitale gegevens. Daarom neemt de overheid maatregelen om digitale gegevens en de privacy van mensen te beschermen.

Inhoud Wet clientenrechten 

Sinds 1 juli 2017 geldt de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Enkele regels in de wet worden over 3 jaar ingevoerd. De wet regelt het volgende:

  • Zorgverleners moeten de patiënt informeren over de manier waarop zij elektronisch gegevens uitwisselen met andere zorgverleners.
  • Voor uitwisseling van digitale gegevens hebben zorgverleners eerst toestemming van de patiënt nodig. Ze moeten aan de patiënt akkoord vragen voordat zij gegevens sturen naar andere zorgverleners die de patiënt ook behandelen.

Vanaf 2020 geldt dat:

  • Zorgverleners moeten bijhouden wie welke gegevens heeft ingezien.
  • Zorgverleners aan de patient moeten vragen welke (groepen van) zorgverleners welke gegevens mogen inzien.
  • Patiënten gratis inzage in de eigen patientgevens hebben. Of daarvan een gratis elektronisch afschrift kunnen krijgen.

Geen toegang voor andere artsen

Deze partijen krijgen geen toegang tot de elektronische gegevens van de patiënt via een elektronisch uitwisselingssysteem:

  • zorgverzekeraars;
  • keuringsartsen;
  • bedrijfsartsen;
  • verzekeringsartsen. 

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Zelf uw eigen medische informatie van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders beheren. Dat kan in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Zo’n omgeving moet op een beveiligde manier met systemen van zorgaanbieders communiceren. Daarom maakte stichting MedMij spelregels. MedMij is een samenwerkingsverband van verschillende partijen in de zorg, waaronder Patiëntenfederatie Nederland, zorgaanbieders en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Verschillende bedrijven ontwikkelen persoonlijke gezondheidsomgevingen. U kunt een PGO kiezen die het beste bij u past. Als de PGO en (zorg)organisaties voldoen aan de regels van MedMij, kunnen ze veilig gegevens uitwisselen. De rechten die mensen hebben bij elektronische uitwisseling van medische gegevens zijn wettelijk vastgelegd.