Plannen kabinet om draagmoederschap wettelijk te regelen

Het kabinet wil dat draagmoederschap op een verantwoorde manier plaatsvindt. Met de regeling draagmoederschap krijgen wensouders een goed inzicht in welke keuzes ze kunnen maken in het belang van hun toekomstige kind. Het kabinet heeft voor deze regeling een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog over dit voorstel beslissen.

Stand van zaken wetsvoorstel regeling draagmoederschap

Kijk voor de stand van zaken van het wetsvoorstel op de website van de Tweede Kamer. Als de Tweede en de Eerste Kamer het voorstel aannemen, wordt ook bekend wanneer de regeling ingaat.

Wetsvoorstel regeling draagmoederschap

In het wetsvoorstel staat dat de rechter, al voordat de draagmoeder zwanger is, kan beslissen dat de wensouders meteen vanaf de geboorte wettelijke ouders zijn van het kind.  Daarvoor gelden voorwaarden. Bijvoorbeeld dat wensouders en draagmoeder voorlichting en counseling doorlopen. De draagmoeder en de wensouders moeten goed geïnformeerd, en uit vrije wil meedoen met het traject. En verder wordt beschikbare informatie over de afstamming en ontstaansgeschiedenis voor het kind bewaard. 

In het wetsvoorstel staat verder dat:

  • wensouders een oproep mogen plaatsen dat zij op zoek zijn naar een draagmoeder. Het uit winstoogmerk bevorderen van draagmoederschap blijft verboden:
  • wensouders een draagmoederovereenkomst moeten afsluiten. In het wetsvoorstel staat waaraan deze overeenkomst moet voldoen. Wensouders en draagmoeder moeten hierbij verplicht worden bijgestaan door een eigen advocaat.
  • wensouders de draagmoeder een maximale onkostenvergoeding mogen geven.

Het wetsvoorstel moedigt wensouders aan om voor een zorgvuldig traject in Nederland te kiezen. Het wetsvoorstel geldt ook voor wensouders die in het buitenland een traject volgen. Wel moet dit traject aan vergelijkbare voorwaarden voldoen die voor Nederlandse trajecten gelden.