Hoe is de kwaliteit van het drinkwater in Nederland?

Het drinkwater in Nederland is van goede kwaliteit. Het is schoon en veilig om te drinken. Dit blijkt uit metingen door drinkwaterbedrijven.  

Metingen kwaliteit drinkwater in Nederland

Drinkwaterbedrijven meten de kwaliteit van het geleverde drinkwater. Het aantal metingen hangt af van de hoeveelheid drinkwater die zij dagelijks produceren of verspreiden binnen hun leveringsgebied. Het drinkwater in Nederland voldoet bijna altijd aan de vastgestelde kwaliteitsnormen uit het Drinkwaterbesluit. 

Heel soms stellen drinkwaterbedrijven vast dat het drinkwater een grotere hoeveelheid van een stof bevat dan is toegestaan. Dit heet een normoverschrijding. Een overschrijding van een norm vormt geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Na een normoverschrijding neemt het drinkwaterbedrijf maatregelen zodat het drinkwater weer aan de norm voldoet, bijvoorbeeld door tijdelijk stoppen van de inname van water op die plek of het doorspoelen van leidingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de meetresultaten?
Bekijk dan het rapport De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2017.