Hoe is de kwaliteit van het drinkwater in Nederland?

Het drinkwater in Nederland is van goede kwaliteit. Het is schoon en veilig om te drinken. Dit blijkt uit metingen door drinkwaterbedrijven.  

Metingen kwaliteit drinkwater in Nederland

Drinkwaterbedrijven meten de kwaliteit van het geleverde drinkwater. Het aantal metingen hangt af van de hoeveelheid drinkwater die zij dagelijks maken of verspreiden binnen hun leveringsgebied. Het drinkwater in Nederland voldoet bijna altijd aan de eisen aan de kwaliteit uit het Drinkwaterbesluit. 

Heel soms stellen drinkwaterbedrijven vast dat het drinkwater een grotere hoeveelheid van een stof heeft dan mag. Dit heet een normoverschrijding. Een normoverschrijding vormt geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Na een normoverschrijding neemt het drinkwaterbedrijf maatregelen zodat het drinkwater weer aan de norm voldoet. Bijvoorbeeld leidingen door te spoelen.