Kan mijn drinkwaterbedrijf de levering van water afsluiten als ik niet betaal?

Als u de waterrekening niet betaalt, mag uw drinkwaterbedrijf u niet zomaar afsluiten. Het bedrijf moet u eerst een betalingsherinnering sturen en proberen om u persoonlijk te benaderen. Betaalt u dan nog steeds niet, dan mag het bedrijf de levering van water stoppen.

Gang van zaken bij afsluiten drinkwater

Betaalt u uw waterrekening niet? Dan moet uw drinkwaterbedrijf een vaste gang van zaken aanhouden bij het afsluiten van uw watervoorziening. Als eerste moet het bedrijf een schriftelijke herinnering sturen. Op deze betalingsherinnering staat altijd:

  • dat u niet wordt afgesloten als dit zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u oplevert. U heeft dan wel een medische verklaring nodig; 
  • de mogelijkheden voor hulp bij schulden;
  • een aanbod van het bedrijf om bepaalde gegevens door te geven aan de schuldhulpverlening. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.

Daarna moet het waterbedrijf proberen om u persoonlijk te benaderen. Bijvoorbeeld per telefoon. Het bedrijf moet u wijzen op uw betalingsachterstand en hoe u deze kan oplossen. Reageert u niet op het aanbod om bepaalde gegevens door te geven aan de schuldhulpverlening? Dan kan het drinkwaterbedrijf besluiten om de gegevens aan deze instantie door te geven.

Tijdelijk drinkwater krijgen na afsluiting

Per 1 juli 2018 kunt u vóór afsluiting een of meer containers krijgen van het drinkwaterbedrijf.  Het bedrijf moet u containers (bijvoorbeeld waterzakken) geven, zodat u en uw huisgenoten de containers kunnen vullen met drinkwater voor tenminste 4 dagen. Ieder persoon van uw huishouden moet minimaal 3 liter drinkwater per dag hebben. Voor 4 dagen is dit dan minimaal 12 liter per persoon.
Het drinkwaterbedrijf bericht u van tevoren over de afsluiting van het drinkwater. Daarbij geeft het bedrijf aan dat u containers kan aanvragen en hoe u dat moet doen (bijvoorbeeld telefonisch, per mail of op een andere manier).

De 4 dagen worden aangehouden, zodat u tijd heeft de gemeente te spreken over de afsluiting van drinkwater en schuldhulpverlening. De gemeente kan dan met het drinkwaterbedrijf in gesprek gaan om de dreigende drinkwaterafsluiting ongedaan te maken.

Doel vaste gang van zaken

De regels moeten afsluitingen en oplopende betaalachterstanden bij consumenten zoveel mogelijk voorkomen. Voor de afsluiting van gas en elektriciteit gelden ook vaste regels.

Uitzondering bij ernstige gezondheidsrisico’s klant

Heeft u een medische verklaring? En staat hierin dat afsluiting van drinkwater zeer ernstige gezondheidsrisico's oplevert voor u of een van uw huisgenoten? Dan mag het drinkwaterbedrijf u niet afsluiten. Een onafhankelijke arts moet de medische verklaring ondertekenen. Dit is niet de arts die u behandelt.