Mag mijn drinkwaterbedrijf de levering van water afsluiten als ik niet betaal?

Als u de waterrekening niet betaalt, mag uw drinkwaterbedrijf u niet zomaar afsluiten. Het bedrijf moet u eerst een betalingsherinnering sturen. En proberen om u persoonlijk te benaderen. Betaalt u dan nog steeds niet? Dan mag het bedrijf de levering van water stoppen.

Waarschuwing vóór afsluiting water

Betaalt u de waterrekening niet? Dan moet het drinkwaterbedrijf een vaste gang van zaken aanhouden om uw watervoorziening af te sluiten. Als eerste moet het bedrijf u een schriftelijke herinnering sturen. Op deze betalingsherinnering staat altijd:

  • dat u niet wordt afgesloten als dit zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u oplevert. U heeft dan wel een medische verklaring nodig; 
  • de mogelijkheden voor hulp bij schulden;
  • een aanbod van het bedrijf om bepaalde gegevens door te geven aan de schuldhulpverlening. Dit gebeurt bij voorkeur met uw schriftelijke toestemming.

Reageert u niet op de schriftelijke herinnering? Dan moet een drinkwaterbedrijf zich inspannen om persoonlijk contact te leggen. Pas daarna mag u worden afgesloten en worden uw gegevens verstrekt aan schuldhulpverlening.

Tijdelijk drinkwater na afsluiting

Als het water wordt afgesloten, neemt de monteur waterzakken mee. Die kunt u vullen voordat het water wordt afgesloten. Verder kunt u bij het drinkwaterbedrijf containers met water aanvragen voor tenminste 4 dagen. Ieder persoon van uw huishouden moet minimaal 3 liter drinkwater per dag hebben. Voor 4 dagen is dit dan minimaal 12 liter per persoon.

Contact opnemen met gemeente

Nadat de levering van drinkwater is gestopt, kunt u contact opnemen met de gemeente over de afsluiting van drinkwater en schuldhulpverlening. De gemeente kan dan met het drinkwaterbedrijf in gesprek gaan om de drinkwaterafsluiting ongedaan te maken.