Regels voor modelvliegen

Wie wil vliegen met een modelvliegtuig, moet zich houden aan algemene Europese regels. Voor modelvliegclubs gelden sinds 1 april 2024 aanvullende nationale regels.

Vliegen met een modelluchtvaartuig in Nederland

Voor het vliegen met modelluchtvaartuigen gelden sinds 2020 Europese regels. Deze regels zijn dezelfde als die voor drones en moeten zorgen voor veiligheid in de lucht en op de grond.

Daarnaast is sinds 1 april 2024 de (nationale) Regeling modelluchtvaartclubs en -verenigingen van kracht. Deze bevat aanvullende regels voor wie in clubverband wil vliegen. De (oude) Regeling modelvliegen vervalt per 1 oktober 2024.

Modelvliegers kunnen nu in Nederland op twee manieren hun sport beoefenen:

  • volgens de Europese regels van de open categorie;
  • volgens de nationale regels als lid van een modelluchtvaartclub of -vereniging met een vergunning

Vliegen met een modelvliegtuig in de open categorie

Als u een modelvliegtuig wilt besturen, dan kan dat volgens de regels die ook gelden voor drones in de open categorie. U hebt dan geen vergunning nodig, maar wel een vliegbewijs en een exploitantnummer.   

Vliegen als lid van een modelvliegclub met een vergunning

U kunt er ook voor kiezen om uw sport te beoefenen als lid van een modelvliegclub. In dit geval is het vliegen in de open categorie verboden. Wanneer een modelluchtvaartclub of -vereniging in het bezit is van een vergunning, is het wellicht wel mogelijk. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft deze vergunningen af.

De vergunning bevat onder andere informatie over:

  • de afstand die gehouden moet worden van mensen, gebouwen, wegen en spoorlijnen;
  • de minimale vaardigheden van de bestuurder;
  • de eisen die gelden voor modelluchtvaartuigen;
  • hoe de club omgaat met niet-leden die een modelluchtvaartuig besturen;
  • vliegen buiten het modelluchtvaartterrein van de club of vereniging.

De vergunningen kunnen extra eisen of uitzonderingen bevatten. Dit is per club verschillend. De club moet u hierover informeren.

Lees meer over het verkrijgen van een vergunning voor uw club op de site van de ILT.