Waar kan ik een voorval met een drone melden?

U kunt een voorval met een drone melden bij de plaatselijke politie.

Leg zoveel mogelijk gegevens vast

Schrijf zoveel mogelijk gegevens op van wat er gebeurt. En wat u eventueel uit een gesprek met de bestuurder van de drone weet. De volgende gegevens zijn belangrijk voor de politie:

  • Datum voorval;
  • Tijdstip voorval;
  • Naam en adres bestuurder;
  • Uiterlijke kenmerken drone en eventuele bestuurder;
  • Informatie over de drones, zoals: vliegroute, (geschatte) hoogte, kleur, aanwezigheid ‘payload’ en (geschatte) afstand tot gebouwen en mensen. Payload is dat wat met een drone wordt vervoerd. Bijvoorbeeld een camera, of een sproeier om vloeistoffen over gewassen te verspreiden.
  • Verzamel foto’s, video’s en/of getuigenverklaringen als bewijs.

Melden voorval drone belangrijk

Het is belangrijk dat u een melding doet van een voorval met een drone. Ook al is het lastig bepalen of het om een dreiging gaat. Want de politie kan actie ondernemen bij een overtreding of overlast van een drone. Zo krijgt de overheid beter zicht op incidenten met drones.