Maatregelen bij droogte

De overheid neemt maatregelen tegen droogte. Doel is onder meer om water langer vast te houden en het beschikbare water beter te verdelen.  

Aanpak droogte 2022 - 2027

Het kabinet maakt € 250 miljoen extra vrij voor de aanpak van droogte van de komende jaren. Vanuit het Deltafonds komt daar nog ongeveer € 550 miljoen bij. Hierdoor is er in totaal ongeveer € 800 miljoen om maatregelen tegen droogte te nemen. Dit geld is bijvoorbeeld voor: 

  • verbetering van de doorvoer van de Krimpenerwaard;
  • beperking van externe verzilting bij de Afsluitdijk;
  • experimenteren met natte teelten op natte gronden;
  • verbetering van de bodemstructuur van kleigronden;
  • onderzoek naar teelt van zouttolerante gewassen.

Dit gebeurt vanuit het Deltafonds. Het bedrag gaat naar de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022 - 2027). Dit staat in de Kamerbrief over de extra ambitie van het Deltaprogramma Zoetwater.

Drinkwaterbedrijven zorgen voor voldoende drinkwater tijdens droogte

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Drinkwaterbedrijven moeten 24 uur per dag, 7 dagen per week drinkwater produceren. Het drinkwater moet van goede kwaliteit zijn en onder voldoende druk staan. Dat staat in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit.

Tijdens een periode van droogte en hitte kan de drinkwatervoorziening lokaal of regionaal tegen zijn grenzen aanlopen. Vaak is dat als eerste te merken aan een lagere waterdruk, thuis uit de kraan. Het eigen drinkwaterbedrijf geeft aan hoe de situatie in de regio is, en geeft adviezen als extra maatregelen nodig zijn. Zoals het verder beperken van het watergebruik. Voor de drinkwaterproductie zijn er op dit moment geen problemen. Het is wel verstandig om bewust om te gaan met drinkwater.

Regionale verschillen

Tijdens periodes van droogte is het niet op elke plek in Nederland even droog. Er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen hoog en laag Nederland. Hoog Nederland bestaat uit de hoger gelegen zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland. Deze gebieden hebben snel te maken met een tekort aan water, doordat hier minder water vanuit de rivieren kan worden aangevoerd.

Het westen van Nederland is een lager gelegen gebied. Een gevolg van droogte voor dit gebied is bijvoorbeeld dat de waterkwaliteit afneemt, bijvoorbeeld door verzilting.

Meer informatie over maatregelen voor een goede beschikbaarheid van zoetwater staat op waterbeschikbaarheid.nl.