Wanneer is er sprake van een tekort aan water?

Er is sprake van een watertekort als er minder water is dan het land nodig heeft. 

Oorzaken van droogte en tekort aan water

In een periode met warm weer en weinig regen kan er een tekort aan water ontstaan door:

  • Veel verdamping door hoge temperaturen en veel zonlicht.
  • Minder aanvoer van water door rivieren. Onder meer de Rijn en de Maas.
  • Toenemende vraag naar water. Bijvoorbeeld om zwembadjes te vullen. Of de tuin te sproeien. 

Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen bij droogte

Bij droogte nemen  Rijkswaterstaat en waterschappen maatregelen zoals: het vasthouden van water of het verdelen van water via stuwen, pompgemalen en sluizen. 

Stand van zaken droogte in Nederland

In de droogtemonitor leest u meer over stand van zaken over de droogte in Nederland.