Beantwoording Kamervragen over overheidssteun voor de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt de vragen van de Kamerleden  Kröger, Van Tongeren en Van der Lee (allen GroenLinks) en Beckerman (SP) over overheidssteun voor de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast beantwoordt zij de aanvullende vragen van het Kamerlid Wassenberg (Partij voor de Dieren).