Snellere aanleg stroomnet door versnelde procedure

Om ruimte te creëren op het volle stroomnet moet het elektriciteitsnet snel worden uitgebreid. De procedures om een vergunning te verlenen voor een energieproject nemen op dit moment veel tijd in beslag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil dit versnellen. Met een voorstel voor aangepaste regelgeving kan de juridische procedure bij nationale en regionale energieprojecten tot 1,5 jaar worden versneld.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “Het aanpakken van het volle stroomnet is topprioriteit. Daarvoor schuwen we onorthodoxe maatregelen niet. Zo willen we ervoor zorgen dat de verduurzaming van onze economie in de hoogste versnelling door kan gaan.”

1 van de maatregelen tegen het volle stroomnet is het zo snel mogelijk uitbreiden van het net. Vertraging in de vergunningverlening door juridische procedures is, naast schaarste aan personeel en materiaal, 1 van de belangrijkste redenen waardoor netbeheerders de netten niet sneller kunnen uitbreiden. Door elektriciteitsprojecten vanaf 25 kilovolt (denk bijvoorbeeld aan een regionaal verdeelstation) aan te merken als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’, kunnen projecten een snellere beroepsprocedure doorlopen. Dat wil het ministerie regelen door middel van aangepaste regelgeving in de vorm van een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur). Deze maatregel is tot stand gekomen in overleg met onder andere netbeheerders en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies.

Met deze stap kan er een belangrijke versnelling worden aangebracht in de uitbreiding van het stroomnet. Deze wettelijke maatregel is een tastbaar resultaat van een breder pakket aan versnellingsmaatregelen die voor energieprojecten wordt uitgevoerd.

Het voorstel ligt vanaf vandaag ter consultatie; geïnteresseerden kunnen de komende 6 weken online een reactie indienen. Het voorstel voor de versnelde procedure treedt naar verwachting in 2025 in werking.