Stimuleren gebruik e-health

De Rijksoverheid stimuleert de zorgsector om meer digitale zorg (e-health) aan te bieden. En om de mogelijkheden ervan bij hun patiënten onder de aandacht te brengen.

Doelen e-health

De overheid wil dat e-health vaker gebruikt wordt. Het Rijk heeft de volgende doelen:

 • Toegang tot medische gegevens

  In 2019 heeft ten minste 80% van de chronisch zieken direct toegang tot zijn eigen medische gegevens. En ten minste 40% van de overige Nederlanders.
 • Zelfstandig metingen doen

  In 2019 kan 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelf metingen doen en deze delen met hun zorgverlener. Denk aan metingen van de bloeddruk of het cholesterolgehalte.
 • Online contact met zorgverlener

  Mensen die thuis zorg en ondersteuning ontvangen, kunnen – als zij dat willen - in 2019 via een beeldscherm 24 uur per dag contact opnemen met een zorgverlener.

Stimuleren gebruik e-health

Om haar doelen te bereiken, onderneemt het Rijk deze acties:

 • Onderzoek naar nieuwe ideeën in de zorg

  Voorziet een idee in een behoefte? Wat is er nodig om het idee succesvol te maken? Op dat soort vragen moet antwoord komen. ZonMw stimuleert via onderzoek innovaties in de zorg. Organisaties kunnen een aanvraag voor onderzoek naar hun idee indienen bij ZonMw. Patiënten en professionals kiezen uiteindelijk 3 tot 5 ideeën uit die verder onderzocht gaan worden. 

 • Ideeën voor e-health verder brengen

  De Rijksoverheid trekt tot 2020 € 20 miljoen uit om e-health te stimuleren. Het geld is bestemd voor mkb-ondernemers met impactvolle e-health toepassingen. Ondernemers kunnen begeleiding krijgen om hun product breder toepasbaar te maken. Lees meer over deze Fast Track e-health.
 • Zorgvernieuwers ondersteunen via online platform

  Zorgvernieuwers die een nieuwe digitale toepassing willen maken, kunnen terecht op de website Zorgvoorinnoveren.nl. Via de site krijgen ze ondersteuning om goed en snel een idee uit te werken. Zo laat de site zien welke mogelijkheden er zijn om hun idee te financieren, zoals via de zogeheten beleidsregel innovatie.
 • Digitale uitwisseling makkelijker maken

  Het Rijk neemt met bestuurders uit de zorg deel aan het Informatieberaad. Hierin maken zij onder andere afspraken over standaarden om digitale gegevensuitwisseling makkelijker te maken. Ook overleggen zij hierover met leveranciers van ICT-systemen.
 • Kennis delen over e-health

  Het Rijk brengt zorgvernieuwers en andere partijen bij elkaar. Bijvoorbeeld via een start-up netwerk. Aan het netwerk nemen zorgaanbieders deel, maar ook patiënten en juristen. Zo kunnen zij kennis uitwisselen en komen start-ups en vernieuwingen verder. Ook loopt het project De zorg ontzorgd. In dit project krijgen ouderen digitale zorg en ondersteuning, waardoor zij (meer) zelfredzaam worden.  
 • E-health bekender maken

  Veel Nederlanders weten niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen. Het Rijk en de zorgsector geven samen meer bekendheid aan e-health. Bij zowel zorgprofessionals als patiënten. Een voorbeeld hiervan is de nationale e-health Week die in 2018 voor de tweede keer is georganiseerd (van 20 tot en met 26 januari 2018). Tijdens de e-health Week laten organisaties in heel Nederland zien wat e-health is. En kunnen mensen ervaren hoe e-health werkt.

  Ook reist de showroom 'Zorg van nu' naar verschillende locaties in het land. Ter plekke kunnen particulieren en zorgprofessionals de mogelijkheden van e-health zien en vooral zelf ervaren.

  De Rijksoverheid heeft 2 brochures gemaakt die de mogelijkheden van e-health laten zien:
  E-health 'zoveel meer dan alleen techniek'
  E-health zorg van nu
  Ze zijn bedoeld voor zorgprofessionals en het algemeen publiek.

 • Veilig medische gegevens verzamelen en uitwisselen

  Er komen steeds meer apps en websites waar mensen hun eigen gezondheidsgegevens kunnen verzamelen en delen. Zo krijgen mensen meer inzicht in hun eigen gegevens. De overheid moedigt dan ook aan dat dit voor iedereen op een veilige manier toegankelijk wordt. Daarom werkt de overheid met andere zorgpartijen samen aan MedMij. MedMij stelt spelregels op voor het veilig uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens.

Een uitgebreid overzicht van de acties die de Rijksoverheid neemt, staan in de Kamerbrief voortgang e-health en zorgvernieuwing.

De overheid volgt de vooruitgang van de digitale ontwikkelingen in de zorg. En toetst of de doelen behaald worden. Hiervoor laat het Rijk onder andere jaarlijks onderzoeken hoeveel mensen gebruik kunnen maken van e-health. Bekijk voor de laatste resultaten de e-health monitor 2017.

Kabinet Rutte III: e-health

Het kabinet wil e-health bevorderen en stelt hiervoor € 40 miljoen beschikbaar. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.