Stimuleren gebruik e-health

De Rijksoverheid wil het gebruik van digitale toepassingen voor zorg en ondersteuning stimuleren. Door de coronacrisis zijn slimme toepassingen van gezondheidstechnologie steeds belangrijker voor de zorg. Denk dan bijvoorbeeld aan thuis je bloeddruk meten of apps om aan je gezondheid te werken.

Doelen digitale zorg en ondersteuning

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt aan nieuwe meetbare doelen voor het gebruik van digitale zorg. In 2021 worden deze bekend.

Acties digitale zorg en ondersteuning

De Rijksoverheid moedigt de opschaling van digitale zorg aan. Daarvoor worden de volgende acties ondernomen.

Het gebruik van digitale zorg vergroten

Veel slimme zorgoplossingen zijn wel aanwezig, maar kunnen in de dagelijkse zorg vaker worden ingezet. Bijvoorbeeld een slimme medicijndispenser die je helpt herinneren om je medicijnen te slikken.

Daarom wil het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) ze in de zorg bekender maken. Zorg van Nu laat zien wat er nu al voor mogelijkheden zijn voor patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Bijvoorbeeld apps om met de dokter te kunnen bellen, of hulp om langer thuis te kunnen blijven wonen. Meer slimme zorgoplossingen staan in de brochure Slimme oplossingen in de zorg.

Organisaties openen de deuren tijdens de Slimme Zorg Estafette

Innovatie en slimme zorgtoepassingen worden verder onder de aandacht gebracht via de Slimme Zorg Estafette. Dit is het vervolg op de e-healthweek die de afgelopen 4 jaar heeft plaatsgevonden. Tijdens de Slimme Zorg Estafette openen organisaties in heel Nederland hun deuren. En laten de mogelijkheden van digitale zorg zien.

Stimuleren van digitale zorg in de praktijk

In 2021 verruimt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) de bekostiging van digitale zorg. Dit is belangrijk omdat digitale zorg dan ook vergoed wordt, net als de zorg van een huisarts of een medisch specialist. Denk dan bijvoorbeeld aan het vergoeden van een digitaal consult.

Voor huisartsen zijn de regels voor het beoordelen van de situatie van een patiënt verruimd en makkelijker gemaakt. Voor de logopedie zijn de regels voor het op afstand geven van de therapie makkelijker gemaakt. En voor de medisch specialistische zorg zijn de regels voor zorg op afstand verruimd. De NZa maakt de veranderingen in de bekostiging bekend in de Wegwijzer. De Wegwijzer geeft partijen voorbeelden van de bekostiging van digitale zorg op hun gebied.

Het Zorginstituut heeft een plan van aanpak gemaakt. Om de inzet van digitale zorg in de praktijk aan te moedigen. Daarnaast heeft de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving het ministerie van VWS geadviseerd over digitale zorg na de coronacrisis.

Mensen die willen innoveren in de zorg kunnen daarbij vragen of knelpunten tegenkomen. Bij Zorg voor Innoveren kun je aankloppen voor praktische hulp bij bijvoorbeeld implementatie en financiering.   

Goed en op tijd medische gegevens digitaal uitwisselen

Goede uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en de patiënt is belangrijk voor goede zorg. Het ministerie van VWS zet hierop in via verschillende Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). En het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Steeds meer mensen willen hun eigen gezondheidsgegevens bekijken en bijhouden. Daarom zet de overheid in op een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO zijn mensen meer betrokken bij hun eigen gezondheid. MedMij stelt spelregels op voor het veilig uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens.

Voorwaarden voor goed en veilig gebruik digitale zorg en hulp

Het is belangrijk dat de voorwaarden voor digitale zorg veilig en goed gebruikt worden. Zoals goed werkende ICT en het inpassen van digitale zorg in de werkprocessen. Daar worden afspraken over gemaakt met verschillende partijen, onder andere in het Informatieberaad.

Digitale vaardigheden verbeteren

Via digivaardigindezorg.nl leren professionals en burgers meer over digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld over hoe je omgaat met een iPad of smartphone.

Ook kunnen zorginstellingen met een subsidieregeling digicoaches opleiden. Een digicoach is een zorgprofessional die zijn/haar collega’s helpt bij hun digitale kennis. Zij leiden binnen de organisatie hun collega’s op.

De Rijksoverheid moedigt de inzet van digitale middelen thuis aan

Ouderen, langdurig zieken en mensen met een beperking moeten langer thuis kunnen blijven. Thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en andere zorginstellingen kunnen subsidie via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) aanvragen. Bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie gemakkelijker en veiliger te maken voor thuiswonende mensen. De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel om e-health middelen voor deze groep uit te breiden en in stand te houden.

Extra geld in coronacrisis

Tijdens de coronacrisis heeft het ministerie van VWS extra geld vrijgemaakt. Het extra geld is bedoeld voor toegang tot digitale zorg. Dit zijn de SET COVID-19 en SET COVID-19 2.0. Lees hier de Kamerbrief voortgangsrapportage Innovatie en Zorgvernieuwing.

Conclusies en advies uit de e-healthmonitor 2019

De Rijksoverheid volgt de verbeteringen van de digitale ontwikkelingen in de zorg. Dat gebeurt met de e-healthmonitor. Dat is een jaarlijks onderzoek. Het volgt de beschikbaarheid en het gebruik van e-health toepassingen door patiënten en zorgverleners. Bekijk hier de conclusies en advies uit de e-healthmonitor 2019. Begin 2021 komt het RIVM met een nieuw plan en nieuwe doelen voor de e-healthmonitor.

Documenten