Stimuleren gebruik e-health

De Rijksoverheid stimuleert de zorgsector om meer digitale zorg (e-health) aan te bieden. En om de mogelijkheden ervan bij hun patiënten onder de aandacht te brengen.

Doelen e-health

De overheid wil dat e-health vaker gebruikt wordt. Het Rijk heeft de volgende doelen:

 • Toegang tot medische gegevens

  In 2019 heeft ten minste 80% van de chronisch zieken direct toegang tot zijn eigen medische gegevens. En ten minste 40% van de overige Nederlanders.
 • Zelfstandig metingen doen

  In 2019 kan 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelf metingen doen en deze delen met hun zorgverlener. Denk aan metingen van de bloeddruk of het cholesterolgehalte.
 • Online contact met zorgverlener

  Mensen die thuis zorg en ondersteuning ontvangen kunnen in 2019 via een beeldscherm contact opnemen met een zorgverlener. Deze service moet 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Stimuleren gebruik e-health

Om haar doelen te bereiken, onderneemt het Rijk deze acties:

 • E-health bekender maken

  Veel slimme zorgoplossingen zijn wel beschikbaar, maar kunnen in de dagelijkse zorg vaker worden ingezet. Daarom wil het ministerie van VWS de bestaande innovaties in de zorg bekender maken. Om dat te bereiken gaat een informatieteam langs bij onder meer zorginstellingen, ziekenhuizen, onderwijsbeurzen en bibliotheken.

  Het team bespreekt zorgoplossingen met mantelzorgers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden. Het team kijkt hoe slimme technologie of handige hulpmiddelen mensen het beste kunnen helpen. Daarbij staat de persoonlijke situatie van mensen centraal. Meer informatie over slimme zorgoplossingen staat in de brochure Slimme oplossingen in de zorg.

  Ook brengt VWS slimme zorgoplossingen onder de aandacht via de nationale e-healthweek. Tijdens de e-health week laten organisaties in heel Nederland zien wat e-health is. Mensen kunnen dan  zelf beleven hoe e-health werkt.

 • Onderzoek naar nieuwe ideeën in de zorg

  Voorziet een idee in een behoefte? Wat is er nodig om het idee succesvol te maken? Op dat soort vragen moet antwoord komen. ZonMw stimuleert via onderzoek innovaties in de zorg. Organisaties kunnen een aanvraag voor onderzoek naar hun idee indienen bij ZonMw. Patiënten en professionals kiezen uiteindelijk 3 tot 5 ideeën uit die verder onderzocht gaan worden. 

 • Ideeën voor e-health verder brengen

  De Rijksoverheid trekt tot 2020 € 20 miljoen uit om e-health te stimuleren. Het geld gaat naar mkb-ondernemers met impactvolle e-health toepassingen. Ondernemers kunnen begeleiding krijgen om hun product breder toepasbaar te maken.
 • Zorgvernieuwers ondersteunen via online platform

  Zorgvernieuwers die een nieuwe digitale toepassing willen maken, kunnen terecht op de website Zorgvoorinnoveren.nl. Via de site krijgen ze ondersteuning om goed en snel een idee uit te werken. Zo laat de site zien welke mogelijkheden er zijn om hun idee te financieren.
 • Digitale uitwisseling makkelijker maken

  Het Rijk neemt met bestuurders uit de zorg deel aan het Informatieberaad. Hierin maken zij onder andere afspraken over standaarden om digitale gegevensuitwisseling makkelijker te maken. Ook overleggen zij hierover met leveranciers van ICT-systemen.
 • Veilig medische gegevens verzamelen en uitwisselen

  Er komen steeds meer apps en websites waar mensen hun eigen gezondheidsgegevens kunnen verzamelen en delen. Zo krijgen mensen meer inzicht in hun eigen gegevens. De overheid moedigt dan ook aan dat dit voor iedereen op een veilige manier toegankelijk wordt. Daarom werkt de overheid met andere zorgpartijen samen aan MedMij. MedMij stelt spelregels op voor het veilig uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens.

Een uitgebreid overzicht van de acties die de Rijksoverheid neemt, staan in de Kamerbrief voortgang e-health en zorgvernieuwing.

De overheid volgt de vooruitgang van de digitale ontwikkelingen in de zorg. De overheid houdt goed in de gaten of het haar doelen kan halen. Hiervoor laat het Rijk onder andere jaarlijks onderzoeken hoeveel mensen gebruik kunnen maken van e-health. Bekijk voor de laatste resultaten de e-health monitor 2018.

Documenten