Beslisnota bij Kamerbrief over behaalde resultaten bij het staatsexamen voortgezet onderwijs in 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over behaalde resultaten bij het staatsexamen voortgezet onderwijs in 2023