Afschrift brief Stichting Platforms vmbo (SPV) advies examens

Afschrift van de brief van de Stichting Platforms vmbo (SPV) over onderzoek  naar de achterstanden van
vmbo-leerlingen als gevolg van corona.

Afschrift brief Stichting Platforms vmbo (SPV) advies examens (PDF | 2 pagina's | 345 kB)