Afschrift brief Vaardigheid examenpopulatie 2021 en normering 2022 en verder

Afschrift van de brief van het het College voor Toetsen en Examens aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). De brief gaat over de normering van de examenjaren 2020-2021, 2021-2022 en verder.

Afschrift brief Vaardigheid examenpopulatie 2021 en normering 2022 en verder (PDF | 2 pagina's | 138 kB)