Brief van CvTE over uitkomsten verkenning herkansingen deelcertificaatkandidaten staatsexamens VO

Brief van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) over de uitkomsten van een verkenning voor het bieden van herkansingen aan deelcertificaatkandidaten voor staatsexamens in het voortgezet onderwijs (VO).

Brief van CvTE over uitkomsten verkenning herkansingen deelcertificaatkandidaten staatsexamens VO (PDF | 3 pagina's | 76 kB)