Q&A Wijziging Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs voor de versterking van de schoolexaminering

Antwoorden op vragen over de wijziging van het Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs.