Q&A Wijziging Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs voor de versterking van de schoolexaminering

Antwoorden op vragen over de wijziging van het Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs.

Q&A Wijziging Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs voor de versterking van de schoolexaminering (PDF | 7 pagina's | 222 kB)