Aanbiedingsbrief beantwoording vragen SO examenresultaten 2020

Minister Slob stuurt de antwoorden op de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over zijn brief van 13 oktober 2020 over de examenresultaten van 2020 naar de Tweede Kamer.

Aanbiedingsbrief beantwoording vragen SO examenresultaten 2020 (PDF | 1 pagina | 180 kB)