Brief van het CvTE uitvoerbaarheid centrale examens vo 2021

Afschrift van de brief van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan minister Slob over het uitvoerbaar houden van de centrale examens over het uitvoerbaar houden van de centrale examens in het voortgezet onderwijs.

Brief van het CvTE uitvoerbaarheid centrale examens vo 2021 (PDF | 2 pagina's | 687 kB)