Kamerbrief over uitvoering moties over examens voortgezet speciaal onderwijs

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties over de examinering van 2 specifieke groepen examenkandidaten. Het gaat om dedeelcertificaatkandidaten van het staatsexamen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en deelcertificaatkandidaten van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De moties verzoeken om extra herkansingsmogelijkheden en een duimregeling voor kandidaten voor een deelcertificaat. Een afschrift van de brief met de reactie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zit als bijlage bij de Kamerbrief.

Kamerbrief over uitvoering moties over examens voortgezet speciaal onderwijs (PDF | 3 pagina's | 197 kB)