Kamerbrief over onderwerpen uit commissiedebat examens 2022

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) komt terug op enkele onderwerpenn uit het debat met de Tweede Kamer op 26 januari 2022 over eindexamens.

Kamerbrief over onderwerpen uit commissiedebat examens 2022 (PDF | 5 pagina's | 314 kB)


Hij gaat in op:

  • Besluit examinering beroepsgerichte profielvak vmbo 2022;
  • uitslagdatum digitale centrale examens in het vmbo;
  • de rol van de vertrouwenspersoon tijdens het college-examen
  • herkansing en duimregeling voor deelcertificaatkandidaten
  • overig: fysieke open dagen en kansrijk adviseren.