Kamerbrief over uitvoering moties staatsexamen

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om herkansingen te realiseren voor deelcertificaatkandidaten van het staatsexamen en een beslisnota. Hij stuurt een voorstel mee van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Daarnaast gaat hij in op 2 moties van het Tweede Kamerlid Van Meenen (D66).

Kamerbrief over uitvoering moties staatsexamen (PDF | 4 pagina's | 320 kB)

Het gaat om:

  • de motie over herkansingen voor deelcertificaatkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • de motie over de duimregeling voor staatsexamenkandidaten in 2023.