Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen uit so examens 2023

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen bij het schriftelijk overleg (so) over de Kamerbrief 'Examens 2023'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen uit so examens 2023 (PDF | 1 pagina | 182 kB)