Kamerbrief met reactie op burgerbrief over centraal examen Frans vwo 2023

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de burgerbrief van een docente Frans over een vraag uit het centraal examen Frans vwo 2023 tijdvak 1. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).