Hoe wordt mijn kennis van de Nederlandse taal getoetst op het havo?

Bij het eindexamen toetst de middelbare school of je voldoende kennis hebt van de Nederlandse taal. Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen Nederlands.

Eindexamen Nederlands

Je kennis van de Nederlandse taal wordt getoetst met het eindexamen Nederlandse taal. Dit bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen Nederlands. Op het havo wordt je kennis van de Nederlandse taal getoetst op niveau 3F.

Het examenprogramma havo heeft in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Leesvaardigheid

  Bijvoorbeeld soorten teksten noemen, drogredenen herkennen en teksten samenvatten.
 • Mondelinge taalvaardigheid

  Informatie verzamelen en in een gesprek presenteren en reageren op bijdragen van luisteraars en gespreksdeelnemers.
 • Schrijfvaardigheid

  Informatie verzamelen en schriftelijk presenteren, en teksten herschrijven na opmerkingen.
 • Argumentatieve vaardigheden

  Betogen onderzoeken, beoordelen en zelf opzetten.
 • Literatuur

  Bijvoorbeeld boekverslagen maken en literaire tekstsoorten herkennen.
 • Oriëntatie op studie en beroep

Het centraal examen havo heeft de onderdelen leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden. De andere onderdelen worden getoetst tijdens het schoolexamen.

Hulpmiddelen bij het centraal examen havo

Tijdens het centraal examen mag je een paar hulpmiddelen gebruiken. Bijvoorbeeld een potlood, kladpapier en gum. Ieder schooljaar bepaalt het College voor Toetsen en Examens welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het centraal examen.

Oefenen met het examen Nederlands

Je leraar kan je het beste uitleggen hoe je je kunt voorbereiden op het examen Nederlands. Hij of zij kan je ook oefenstof geven, zoals een examenbundel. 

Schooleindexamen Nederlands

Scholen mogen zelf bepalen wanneer ze het schoolexamen Nederlands geven. Het kan zijn dat je het schoolexamen moet maken in het jaar voordat je het centraal examen maakt. Maar je school kan er ook voor kiezen om het schoolexamen in het examenjaar af te nemen.

Het centraal eindexamen is in het examenjaar.