Opnieuw aangepast eindexamen

Eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansing en de kans om hun examens te spreiden over twee tijdvakken zodat ze meer voorbereidingstijd hebben. Bovendien komen leerlingen die in quarantaine zitten tijdens het eerste tijdvak door de spreiding niet in de problemen. Met deze maatregelen wil minister Slob alle leerlingen de kans geven hun middelbare schoolperiode goed af te sluiten. Dit is het derde jaar op rij dat er vanwege de coronacrisis aanpassingen zijn.

Minister voor onderwijs, Arie Slob: “Hoewel de middelbare scholen dit jaar open waren, hebben leerlingen die dit jaar examen doen geen normale schooltijd gehad. Bijvoorbeeld doordat leerlingen in quarantaine zaten en de scholen in de afgelopen jaren tijdelijk gesloten waren. Daarom heb ik na overleg met scholen, leraren en leerlingen besloten dat de examenkandidaten van dit jaar een extra herkansing krijgen, en komt er voldoende ruimte voor herkansingen en het spreiden van examens. Op die manier krijgen alle leerlingen de kans om hun middelbare schoolperiode op een goede manier af te sluiten.”

Extra maatregelen vmbo en staatsexamens

Er zijn extra maatregelen voor het vmbo en staatsexamens om de leerlingen de beste uitgangspositie te geven om hun diploma te halen. Deze maatregelen zijn bovenop de hierboven genoemde maatregelen. Voor het vmbo geldt dat niet drie of vier, maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgenomen met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). De andere twee onderdelen worden afgesloten met een schoolexamen. Leerlingen die staatsexamen doen mogen naast bovenstaande aanpassingen, ook komend jaar een zelfgekozen vertrouwenspersoon meenemen naar het mondeling examen. Deze persoon kan in deze onzekere tijden de leerling meer rust geven.

Drie tijdvakken

Doordat het tweede tijdvak verlengd wordt van 4 naar 10 dagen en er ook in dat tijdvak vakken voor de eerste keer gemaakt kunnen worden, komt er weer een derde tijdvak voor herkansingen. Het eerste tijdvak start op 12 mei en duurt tot en met 30 mei, het tweede tijdvak loopt van 13 tot en met 24 juni en het derde tijdvak met herkansingen is van 5 tot en met 8 juli. De uitslagen worden voor havo en vwo een week eerder bekend dan die voor het vmbo, omdat het voor de uitvoeringsorganisaties niet mogelijk is om de uitslagen voor het vmbo een week eerder te hebben. Daarnaast zou wachten met de uitslagen van vwo en havo betekenen dat die leerlingen minder voorbereidingstijd hebben voor de herkansingen.

Toekomstbestendig staatsexamen

Daarnaast worden de staatsexamens toekomstbestendig gemaakt. Staatsexamens zijn voor leerlingen die examen doen buiten een reguliere middelbare school, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs. Dit aantal groeit zo hard dat het veel moeite kost om het in de huidige vorm in stand én breed toegankelijk te houden. Zo zijn er veel examinatoren in de zomer nodig om de individuele, mondelinge staatsexamens af te nemen. Daarom wordt er de komende jaren gekeken of de staatsexamens anders georganiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door ze te spreiden door het jaar of meer in een schriftelijke vorm af te nemen.