Hoe kan ik staatsexamen voor het voortgezet onderwijs doen?

Heeft u geen diploma van mavo, havo of vwo? En wilt u dit wel halen? Dan kunt u staatsexamen doen in 1 of meer vakken. Een staatsexamen is gelijkwaardig aan een examen van een gewone school. 

Waarom staatsexamen

U kunt staatsexamen doen als u geen diploma heeft van mavo, havo of vwo. En niet meer op de middelbare school zit. Bijvoorbeeld omdat u de school voortijdig verlaten hebt. Of op latere leeftijd alsnog een diploma voor een hoger niveau wilt halen. Ook leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen via het staatsexamen hun diploma halen.

Centraal examen en college-examen

Het staatsexamen bestaat uit 2 onderdelen: het centraal examen en het college-examen.

Centraal examen

Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het centraal examen op gewone scholen. Het wordt ook op hetzelfde moment afgenomen: in mei en juni. Het centraal examen kan op een aantal locaties in Nederland worden gemaakt.

College-examen

Het college-examen vervangt de schoolexamens in het gewone onderwijs. Het college-examen is meestal een mondeling examen, soms aangevuld met een schriftelijk deel of praktisch. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit en het niveau van de examens.

De schriftelijke toetsen zijn in mei en juni. De mondelinge examens en de praktische examens zijn in juli. De college-examens kunnen op een aantal locaties in Nederland worden afgelegd. Meer informatie over hoe het staatsexamen werkt, leest u op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Verschillen staatsexamen en gewoon centraal examen

Het staatsexamen verschilt van het gewone centraal examen, omdat:

  • u zelf verantwoordelijk bent voor de voorbereiding op het examen; 
  • u examen doet in de vakken die u zelf kiest;
  • u bepaalt hoe lang u over het halen van een diploma doet: de certificaten voor afzonderlijke vakken zijn 10 jaar geldig;
  • u college-examens heeft in plaats van schoolexamens.

Overeenkomsten staatsexamen en landelijk examen

Het staatsexamen en het gewone centraal examen hebben de volgende overeenkomsten:

  • de exameneisen;
  • de centrale examens;
  • de manier waarop examens worden afgenomen;
  • de waarde van het diploma;
  • kandidaten met een beperking kunnen op een aangepaste manier examen doen.

Aanmelden voor staatsexamen

U kunt zich aanmelden voor het staatsexamen op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit kan van 15 oktober tot en met 31 december voor het volgende kalenderjaar waarin u examen wilt doen. U ontvangt ongeveer 2 weken vóór uw examen een oproep.

Kosten staatsexamen

Deelnemen aan een staatsexamen kost € 113 per vak. Voor een vak met alleen een college-examen betaalt u € 56.

Staatsexamen herkansen

U kunt 1 college-examen en/of 1 centraal examen herkansen in het jaar dat u een diploma wilt halen. Voorwaarde is dat u daardoor alsnog kunt slagen. Een herkansing is mogelijk in augustus van het jaar waarin u ook het staatsexamen aflegt. Lees verder over de mogelijkheden voor herkansing op de site van DUO.

Kosten herkansing

Herkansen van het staatsexamen is gratis.