Hoe werkt het rekenexamen als ik dyscalculie of dyslexie heb?

Heb je dyscalculie of een ernstig rekenprobleem? Dan kun je een aangepast examen maken: het rekenexamen ernstige rekenproblemen (ER). Als je dyslexie hebt, krijg je mogelijk extra tijd om de toets te maken.

Hulp bij rekenen

Heb je moeite met rekenen? Ga dan naar je docent en vraag om hulp. Volg verder alle lessen, eventueel nascholing en zomercursussen. Grijp alle kansen om toch het minimale niveau voor jouw studie te halen. 

Aangepast examen voor studenten met ernstige rekenproblemen

Heb je dyscalculie of een ernstig rekenprobleem? Dan is er een aangepast examen, namelijk het rekenexamen ernstige rekenproblemen (ER). Dit examen is niet makkelijker, maar wel beter te maken als je ernstige problemen met rekenen hebt. Om voor dit examen in aanmerking te komen hoef je geen dyscalculieverklaring te hebben. Neem voor meer informatie contact op met je school. 

Dat je het rekenexamen ER hebt gedaan, komt op je resultatenlijst te staan. Het is ook mogelijk om na het rekenexamen ER te herkansen met een regulier examen. Het rekenexamen ER is er op 2 niveaus:

  • 2ER;
  • 3ER.

De school vraagt het rekenexamen ER voor je aan. Vraag de examencommissie naar de voorwaarden.

Rekenexamen en dyslexie

Met een dyslexieverklaring heb je recht op extra tijd tijdens het rekenexamen. Je kunt dan ook gebruik maken van een gesproken versie van het rekenexamen.