Hoe wordt mijn kennis van de Nederlandse taal getoetst op het vwo?

Bij het eindexamen toetst de middelbare school of je voldoende kennis hebt van de Nederlandse taal. Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen Nederlands.

Taalniveau vwo

Op het vwo wordt je kennis van de Nederlandse taal getoetst op niveau 4F.

Eindexamen Nederlands

Het examenprogramma vwo heeft in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Leesvaardigheid

  Bijvoorbeeld soorten teksten benoemen, drogredenen herkennen en teksten samenvatten.
 • Mondelinge taalvaardigheid

  Informatie verzamelen, verwerken en mondeling presenteren en reageren op bijdragen van luisteraars en gespreksdeelnemers.
 • Schrijfvaardigheid

  Informatie verzamelen, verwerken en schriftelijk presenteren, en teksten herschrijven na commentaar.
 • Argumentatieve vaardigheden

  Betogen analyseren, beoordelen en zelf opzetten.
 • Literatuur

  Bijvoorbeeld boekverslagen maken en literaire tekstsoorten herkennen.
 • Oriëntatie op studie en beroep

Het centraal examen vwo heeft de onderdelen leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden. De andere onderdelen worden getoetst tijdens het schoolexamen.

Hulpmiddelen bij het centraal examen vwo

Tijdens het centraal examen mag je een paar hulpmiddelen gebruiken. Bijvoorbeeld een potlood, kladpapier en gum. Ieder schooljaar bepaalt het College voor Toetsen en Examens welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het centraal examen.

Oefenen met het examen Nederlands

Je leraar kan je het beste uitleggen hoe je je kunt voorbereiden op het examen Nederlands. Hij of zij kan je ook oefenstof geven, zoals een examenbundel.

Schoolexamen Nederlands

Scholen mogen zelf bepalen wanneer ze het schoolexamen Nederlands afnemen. Het kan zijn dat je het schoolexamen moet maken in het jaar voordat je het centraal examen maakt. Maar je school kan er ook voor kiezen om het schoolexamen in het examenjaar af te nemen.

Het centraal eindexamen is in het examenjaar.