Beslisnota Kamerbrief over rapport Naar een toekomstbestendige energiebelasting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief over rapport Naar een toekomstbestendige energiebelasting